บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
สมัยต่อมามีจีวรหลายประเภทเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายไม่แน่ใจว่าจีวรชนิดใดที่ทรงอนุญาตจึงกราบทูลเรื่องนั้นต่อพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร๖ชนิดคือจีวรทำด้วยเปลือกไม้ทำด้วยฝ้ายทำด้วยไหมทำด้วย
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี