บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
สัตว์ผู้มีขันธ์๑ขันธ์คือหากยังไม่ตายก็จะมีแต่รูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณก็พวกที่ได้ฌานสมาบัติแหละค่ะและเมื่อร่างกายสลายตายพังไปก็ไปเกิดเป็นอสัญญีพรหมหรือพรหมลูกฟักจิตสั
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี