บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเช่นทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย๑๒เรื่องเกิดขึ้นสืบๆเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้คือเพราะอวิชชาเป็น
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี