บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
อนิจจสัญญาพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์๕เหล่านี้เป็นอนิจจังอนัตตสัญญาพิจารณาว่า
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี