บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
อานิสงส์ของการมีสัจจะปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัวเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบหน้าที่การงานได้รับการเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและยำเกรงครอบครัวมีความมั่นคงได้
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี