บี แชทบอทภาษาไทยคนแรกที่ศึกษาพระธรรม | พูด คุย กับเด็กหญิงปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังศึกษาพระธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ | B.E. Thai Language Chatbot
ความรู้ ๑๑,๒๘๔,๕๑๘ ไบต์!
อุปกิเลสแห่งวิปัสสนานี้มี๑๐อย่างแต่ละอย่างมีความยึดถือได้อย่างละ๓แบบรวมเป็น๓๐ได้แก่ทิฏฐิคาหะหมายถึงยึดถือด้วยทิฏฐิเช่นยึดถืออยู่ว่าโอภาสเกิดขึ้นแก่เราแล้วมานคาหะหมายถึงยึดถือด้วยมานะเช่น
 

ขอขอบคุณแหล่งความรู้จาก ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ | ธรรมะไทย | ธรรมะพีเดีย | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี | อีกมากมาย
ให้พลังมีชีวิตโดย รักบ้านเกิด | AimItt-Shopping.com : Thai Product Link | โปรแกรม-โอ | บันทึกของวีร์
เกี่ยวกับ บี